Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fun Event Amersfoort

Niets is zo vervelend als een feest dat niet goed verloopt. Bedrijfsuitjes en vrijgezellen -feesten hebben vaak een eenmalig karakter en dienen goed voorbereid en georganiseerd te zijn. Fun Event streeft er naar om elke boeking van begin tot eind vlekkeloos te laten verlopen. Door zo helder mogelijk te informeren en alle gemaakte afspraken te bevestigen, proberen wij communicatiefouten en nare verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom verlopen al onze reserveringen en producties volgens een vaste procedure.

We hebben deze gang van zaken alvast even voor u op een rijtje gezet;

1.0 Reserveren

Reserveringen zijn pas definitief nadat u bent gebeld of een mail heeft ontvangen waar u de reservering met een medewerker van Fun Event heeft doorgenomen. U ontvangt de bevestiging per mail.

2.0 Opdrachtbevestiging

Wanneer het reserveringsgesprek met Fun Event is afgerond, is er sprake van een definitieve reservering. Dit wordt in juridische termen een mondelinge overeenkomst genoemd. Deze overeenkomst wordt door ons bevestigd middels een ondertekende opdrachtbevestiging die wij u in tweevoud toesturen of per e-mail. Hierin staan alle gegevens en afspraken nogmaals vermeld.
Het is de bedoeling dat u de opdrachtbevestiging op juistheid controleert en dat u kennis neemt van de voorwaarden die erin vermeld staan. Indien u akkoord gaat, dient de offerte te bevestigen via e-mail onder vermelding van het offertenummer.

3.0 Zekerheid

Als opdrachtgever kunt u er dan van op aan dat uw boeking door Fun Event niet geannuleerd zal worden en dat er op de juiste locatie en afgesproken tijdstip op uw groep gerekend wordt. Wij hebben de verplichting om u het gereserveerde arrangement te leveren en daar heeft u schriftelijk bewijs van. Anders dan sommige andere entertainmentaanbieders, behoudt Fun Event zichzelf niet het recht voor om reserveringen geen doorgang te laten vinden bij weinig animo. Een boeking gaat dus altijd door tenzij er sprake is van wettelijke overmacht. In dit laatste geval moet er wel iets héél verschrikkelijks gebeurd zijn, dus die kans is heel klein.

4.0 Annuleren

Dit geldt andersom ook. Zodra u definitief gereserveerd heeft, is kosteloos annuleren niet meer mogelijk, behoudens wettelijke overmacht. Onze arrangementen worden door twee partijen tot stand gebracht: Fun Event en de horecalocaties. Op basis van de bestaande boekingen worden er spelbegeleiders en bedienend personeel ingepland, voedsel en drank besteld en zalen vrijgehouden. Daarnaast zijn er zowel door ons als door de locatie tijd en kosten besteed aan de reservering. Daarom zijn aan annuleren kosten verbonden die zijn opgebouwd in staffels: des te korter van te voren geannuleerd wordt, des te hoger worden de annuleringskosten. Natuurlijk kunnen er voor een opdrachtgever zwaarwegende redenen bestaan om een reservering niet door te laten gaan. Het is voor ons echter meestal onmogelijk om de aangevoerde redenen op juistheid en relevantie te controleren.

Daarom hebben wij gezamenlijk met de locaties besloten om reserveringen alleen kosteloos te annuleren in geval van één reden: overmacht zoals in de wet omschreven. Let op: een griepje of teveel afzeggingen vallen daar niet onder.
Uw telefonische annulering dient u ook schriftelijk/mail aan ons te bevestigen.

Bij annulering meer dan één maand voor de feestdatum wordt 25% van de totaalprijs in rekening gebracht.
Bij annulering meer dan veertien dagen voor de feestdatum wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
Bij annulering meer dan drie dagen voor de feestdatum wordt 75% van de totaalprijs in rekening gebracht.
Bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor de feestdatum wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht.

5.0 Wijzigen aantal deelnemers

Het aantal deelnemers waarvoor gereserveerd is, kan tot 7 dagen van te voren kosteloos worden verminderd met een maximum van 10%. Wanneer u bijvoorbeeld voor 50 personen heeft gereserveerd, kunt u het aantal verminderen tot 45.
Het minimum aantal deelnemers staat overigens ook in de opdrachtbevestiging vermeld. Vermeerderen kan altijd (behoudens enorme verschillen op zeer korte termijn). Daarom is het verstandig om te reserveren voor een aantal deelnemers waarvan u zeker bent dat zal komen opdagen. U kunt dan nog steeds verminderen met 10%. Als blijkt dat uw inschatting aanvankelijk te pessimistisch was, kunt u het aantal meestal zonder problemen nog verhogen, vaak nog tot 2 dagen vóór de eventdatum. Wijzigingen in het aantal deelnemers dienen altijd telefonisch door de opdrachtgever te worden doorgegeven aan Fun Event.

6.0 Nogmaals definitief maken

U wordt een week voor de eventdatum nogmaals door ons gemailt om het aantal deelnemers definitief vast te stellen en eventuele dieetwensen te inventariseren. Het definitieve aantal wordt dan aan de locatie bevestigd. Komen er op de dag zelf onverhoopt toch minder gasten opdagen dan dient er wél voor hen betaald te worden, hoe vervelend ook.

7.0 Dieetwensen

U kunt tot 7 dagen van te voren ook eventuele dieetwensen van deelnemers aan ons doorgeven. Hierbij valt te denken aan vegetariërs, zwangere dames, moslims, diabetici, etc. Vaak kunt u dit ook nog wel op een kortere termijn doorgeven, maar met het oog op de inkoop bestaat de kans dat de dieetwensen dan niet meer volledig ingewilligd kunnen worden.

8.0 Betaalwijzen

Alle opdrachtgevers ontvangen een nota op basis van het minimum aantal deelnemers. Deze dient uiterlijk 3 dagen voor de verhuurdatum te zijn voldaan of op de eventdatum via PIN. Wanneer afgesproken, kan de betaling ook achteraf worden voldaan. U ontvangt in alle gevallen een factuur.

Kantoor Amersfoort:

Fun Event Amersfoort, E. Meysterweg 12 A,  3817 HD, Amersfoort

T. 033 – 46 56 489 M. 06 – 57 57 80 83

Web: www.funevent.nl Mail: info@funevent.nl